Tips tegen bezwaar maken WOZ

Tegen elk besluit en beschikking is het indienen van bezwaar mogelijk. Je moet wel belanghebbende zijn. Bij een besluit hoef je niet per se een belanghebbende te zijn. Bij de beschikking is dat meestal wel zo. Een beschikking kent geen algemene strekking. Dit wil zeggen dat het niet voor iedereen geldt. Daarnaast is een beschikking een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan. De WOZ-waarde wordt in een beschikking naar een individu verzonden. Dit betekent dat het mogelijk is om in bezwaar te gaan tegen dit besluit. Bezwaar WOZ is mogelijk bij het bestuursorgaan. Je stuurt het bezwaarschrift met alle vormeisen op naar het bestuursorgaan. Dit moet binnen de termijn van 6 weken gedaan worden. De termijn gaat in op de dag na de dagtekening. Het bezwaar kan je zelf indienen. Wanneer je vindt dat je niet genoeg weet op juridisch gebied, dan kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld bijgestaan te worden door een jurist of vertegenwoordigd worden door iemand met wel de juridische kennis. Er zijn veel mensen die er verstand van hebben. Ook zijn er bedrijven die zich bezighouden met het indienen van bezwaar die betrekking heeft op de WOZ-waarde. Een voorbeeld hiervan is http://wozverminderen.nl/

Tips voor het bezwaar maken

Bij het indienen van het bezwaar moet je ervoor zorgen dat je op tijd je bezwaarschrift indient. Wanneer je dit te laat doet, dan wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het niet in behandeling wordt genomen door het bestuursorgaan. Wanneer je ziet dat je niet op tijd zal zijn, omdat je bijvoorbeeld de bezwaargronden nog niet duidelijk op papier kan zetten. Dan heb je de mogelijkheid om een pro forma bezwaarschrift in te dienen. In een pro forma bezwaarschrift geef je aan dat je via deze weg bezwaar wilt maken, maar dat je later de bezwaargronden zal aanvullen of motiveren. Hierdoor ben je wel op tijd met het indienen van een bezwaar en kan het proces beginnen.